ClientPins- Se kevein asiakashallintasovellus


TIETOSUOJA


BitBungalow Oy ("BitBungalow") sitoutuu suojaamaan ClienPins -palvelun (”Palvelu”) käyttäjien yksityisyyttä ja noudattamaan EU:n GDPR tietosuoja-asetusta 2016/679.

BitBungalow noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään. Mikäli et hyväksy tätä tietosuojaselostetta, älä käytä ClientPins-palvelua. Käyttäessäsi palvelua, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.


MUU KUIN HENKILÖTIETO


BitBungalow voi kerätä käyttäjiltään muuta kuin henkilötiedoksi luokiteltavaa tietoa useilla eri tavoilla esimerkiksi seuraamalla Palvelun ja siihen liittyvän internetsivuston käyttöä IP-tunnuksen perusteella. Tämä tieto on tarpeellista Palvelun käytön seurannan kannalta ja käytämme tietoa parantaaksemme Palvelua.


HENKILÖTIETO


BitBungalow, tarjotessaan ClientPins-palvelua sinulle ja toimiessaan rekisterinpitäjänä, ei luovuta mitään käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman sinun nimenomaista lupaa. Kun BitBungalow valtuuttama ClientPins-palvelun käyttäjä käyttää Palvelua omassa liiketoiminnassaan toimii kyseinen taho rekisterinpitäjänä ja BitBungaloa tietojen käsittelijänä. BitBungalow kerää ja käsittelee tiettyjä Palvelun käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotta:

  • käyttäjä voidaan rekisteröidä tiettyihin Palvelun osiin;
  • käyttäjä voi käyttää tiettyjä Palvelun osia;
  • käyttäjä voi tehdä ostosuoritteita Palvelusta;
  • voidaan tehdä tutkimusta ja tuotekehitystä;
  • BitBungalow voi tarjota käyttäjälle ohjelmistopäivityksiä, tuotetukea ja palveluun liittyviä kolmansien palveluita;
  • käyttäjälle voidaan tarjota uutisia tai tietoa palveluista tai mahdollistaa käyttäjä halutessaan osallistuminen selvityksiin ja arvontoihin;
  • BitBungalow voi parantaa käyttäjän Palvelun käyttökokemusta keräämällä sivuston käyttötietoa evästeitä ja kirjautumistietoja hyväksikäyttäen;
  • palvelua voidaan hallinnoida.

BitBungalow Oy:n ClientPins -palvelun keräämät tiedot sisältävät käyttäjän antamia tietoja palvelun käyttäjistä ja asiakkaista sekä asiakkaiden työtilauksista ja niiden edistymisestä. Hyväksymällä nämä Ehdot Käyttäjä antaa nimenomaisen, kirjallisen, vapaaehtoisen, yksilöidyn ja tietoisen hyväksynnän antamiensa tietojen käyttämiseen edellä kuvattuun tarkoitukseen. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ellei käyttäjä ole antanut tähän erillistä lupaa.

Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, hän voi estää tietojensa käyttämisen lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen support@clientpins.com


TIEDOKSIANNOT KOLMANSILLE

BitBungalow voi toimittaa kolmansille osapuolille tilastoja sisältäen myynti-, käyttö- ja käyttäjätietoja sekä muita kuin henkilötietoja, mutta nämä tilastot eivät sisällä henkilötunnistetietoja.

BitBungalow pidättää oikeuden ilmaista kolmansille osapuolille käyttäjän henkilötietoja sikäli kun tämä on tarpeellista lain tai viranomaismääräysten täyttämiseksi, suojatakseen järjestelmänsä toimintaa, suojellakseen itseään tai noudattaakseen käyttöehtoja.

Kolmansiksi osapuoliksi lasketaan muut kuin ClientPins-palvelun käyttäjät.


TURVALLISUUS

BitBungalow käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi.


KÄYTTÄJÄN OIKEUS HENKILÖTIETOIHINSA


BitBungalow kerää vain Palvelun käytön kannalta olennaista tietoa. BitBungalow säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamista varten tai lain salliman enimmäisajan.

Käyttäjä voi itse korjata ja päivittää omia henkilötietojaan Palvelun asetuksista.

Käyttäjä voi itse tarkastaa palveluun tallennetut muut tiedot suoraan palvelusta. Muita kuin palvelussa käyttäjälle näkyviä tietoja ei talleteta.

Käyttäjällä on oikeus tulla unohdetuksi. Käyttäjä voi pyytää henkilötietojensa poistamista ottamalla yhteyttä BitBungalow OY:hyn lähettämällä asiaa koskevan tietopyynnön osoitteeseen support@clientpins.com.

Käyttäjä voi halutessaan siirtää ClientPins -palveluun tallennetut tiedot toiseen palveluun lähettämällä asiaa koskevan tietopyynnön osoitteeseen support@clientpins.com. Tietotallenne toimitetaan käyttäjälle CSV muodossa.

Käyttäjä voi lähettää kaikki tietosuoja-asioihin liittyvät pyynnöt suoraan sähköpostitse osoitteeseen support@clientpins.com.


EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ


Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Eväste ilmoittaa miten ja milloin käyttäjä käyttää Palvelua ja auttaa BitBungalow OY:tä kehittämään Palvelua. Evästeet ovat turvallisia. Niitä ei voi käyttää koodina tai virusten siirtämiseen eikä niistä tai niihin kerätä henkilötietoja. Voit estää evästeiden hyväksynnän, asettaa selaimen ilmoittamaan evästeiden vastaanottamisesta ja sulkea evästeen. Mikäli evästeet suljetaan, Palvelun käyttö voi rajoittua tai estyä.


HYVÄKSYNNÄT


Käyttäjän toimittaessa henkilötietojaan Palvelun kautta ja antaessaan hyväksynnän palvelussa olevaa hyväksy-toimintoa käyttäen, käyttäjä on antanut BitBungalow Oy:lle oikeuden käyttää tietoja kyseisellä sivustolla edellä kuvatun mukaisesti.

Palvelussa annettu hyväksyntä koskee ainoastaan Palveluun tallennettua käyttäjätietoa. Mikäli käyttäjä on toimittanut tiedot BitBungalow Oy:lle muutoin kuin Palvelun kautta, kyseisten tietojen käyttöön ei vaikuta Palvelussa annettu hyväksyntä.


HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ETA:N ULKOPUOLELLE


BitBungalow ei siirrä käyttäjien henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle pois lukien BitBungalow Oy:n ETA:n ulkopuolella sijaitseva henkilöstö ja juridiset yksiköt ja/tai palvelun tarjoamista varten tarvittavat kolmannet osapuolet, joille tiedon siirtämiseen käyttäjä on antanut Palvelussa luvan.


KOLMANSIEN SIVUSTOT


Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain ClientPins -palveluun. Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.


TIETOSUOJASELOSTTEEN MUUTOKSET


BitBungalow voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. jotta käyttäjät ovat aina tietoisia, miten heidän henkilötietojaan käsitellään, voimassa oleva ja soveltuva tietosuojaseloste on saatavilla suoraan BitBungalow Oy:n ClientPins palvelussa. Mikäli tietosuojaselostetta muutetaan, muutoksesta ilmoitetaan käyttäjälle selkeästi niin, että hänen on mahdollista nähdä miten ehdot ovat muuttuneet. Käyttäjän on hyväksyttävä kulloinkin voimassa olevat ehdot voidakseen jatkaa Palvelun käyttämistä.